Referencie

Prípadové štúdie

Hotel Kaskady – BAD, s. r. o.

Zlepšili sme predchádzajúci stav rezortu Kaskady technológiami Meraki a CISCO, ktoré predstavujú najmodernejšiu a najkvalitnejšiu kombináciu technologických možností.

Hour

Hlavným cieľom v prípade zákazníka HOUR bolo zjednotenie infraštruktúry a zabezpečenie stability poskytovaných služieb. Moderné cloudové a dátové služby od Slovanetu predstavovali ideálne riešenie.

Kúpele Nimnica

Aktuálne riešenie plne pokrýva potreby Kúpeľov Nimnica na telekomunikačné služby (prenosové kapacity, dostupnosť služieb, komplexnosť a iné) a dáva dostatočný priestor na riešenie interných aktivít.

MEDICAL GROUP SK, a. s.

Pri tomto projekte bolo našou hlavnou úlohou integrovať technologické a bezpečnostné riešenia od rôznych poskytovateľov do jedného funkčného celku.

Medirex, a. s.

Člen skupiny MEDIREX GROUP – Medirex, a. s. – zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Nitre a Košiciach, ako aj v ich okolí. Prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá na Slovensku i v strednej Európe.

Mesto Skalica

Cloud od Slovanetu Mestu Skalica pomohol zásadne zmeniť a zefektívniť spôsob fungovania IT oddelenia. Riešenie prinieslo priamu úsporu približne 10-15% z celkových nákladov.

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, n. o.

Efektívne sme implementovali virtuálnu privátnu sieť a zabezpečili sme ju proti neautorizovaným pripojeniam a neželaným SPAMom, ktoré túto nemocnicu v minulosti trápili.

SAD PREŠOV, a. s.

Zavedenie cloudových a e-mailových služieb prebehlo hladko. Pre SAD Prešov sme navyše zabezpečili aj zvýšenú ochranu elektronickej komunikačnej siete.

SLS Technaco

Oblasť IT, hardvéru a softvéru si v SLS – TECHNACO dlhodobo riešili vlastnými zdrojmi a priamym nákupom zariadení a licencií, ako aj ich administráciou. S nárastom kapacitných požiadaviek sa však firma rozhodla pre presun do cloudu Slovanetu.