Koronavírus

Mimoriadne opatrenia

Informácie pre firmy v súvislosti s koronavírusom

 

Vážení zákazníci a záujemcovia,

informujeme vás o opatreniach v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2:


Dbáme na plnú funkčnosť služieb

V prvom rade by sme vás radi uistili, že maximálne dbáme, aby Slovanet ako telekomunikačný operátor spoľahlivo zvládal prevádzku svojich služieb – technicky, organizačne aj ochranou personálu – a tým plnil dôležitú rolu zabezpečovať informovanosť a spojenie medzi ľuďmi, firmami a inštitúciami.

Rovnako umožňujeme prevádzku mnohých subjektov a ich zamestnancov v režimoch teleworkingu, home office, telekonferencií a iných foriem online tímovej spolupráce, čím prispievame k tomu, aby sa nákaza nešírila a mnohé firmy môžu popri tom aspoň čiastočne fungovať. Aj mnoho našich zamestnancov teraz pracuje na diaľku.


Zákaznícke miesta zatvorené, používajte e-mail a telefón

Z obojstranných bezpečnostných dôvodov sú od 16.3.2020 do odvolania zatvorené naše zákaznícke miesta pre retailových zákazníkov aj pre firmy a väčšinu požiadaviek vybavujeme e-mailom, telefonicky a poštou. Dohodou je možný aj iný spôsob komunikácie alebo v prípade nutnosti aj stretnutie. Kontakty

Pre rýchlejšie vybavenie vašich požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom nasledujúcich aliasov:


Servisné zásahy

Prípadnú nutnosť servisného zásahu u zákazníka riešime v rámci individuálnych možností, kapacít a podmienok, tie však môžu byť obmedzené. V odôvodnených prípadoch môže byť podmienkou zabezpečiť potrebné bezpečnostné opatrenia v priestoroch zákazníka.


Zriaďovanie nových služieb

V maximálnej miere sa pokúsime zákazníkom aj novým záujemcom vyjsť v ústrety aj pri zriaďovaní nových služieb alebo zvyšovaní kapacít liniek. Požiadavky riešime postupne v rámci našich kapacitných možností. Prioritu majú požiadavky na zriaďovanie služieb virtuálnych privátnych sietí (VPN) a produktov umožňujúcich teleworking, home office, telekonferencie a podobne.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu, ktorá nám všetkým pomôže v tejto náročnej situácii.

Váš Slovanet