Koronavírus

Mimoriadne opatrenia

Informácie pre firmy v súvislosti s koronavírusom

 

Vážení zákazníci a záujemcovia,

informujeme vás o opatreniach v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2:


Dbáme na plnú funkčnosť služieb

V prvom rade by sme vás radi uistili, že maximálne dbáme, aby Slovanet ako telekomunikačný operátor spoľahlivo zvládal prevádzku svojich služieb – technicky, organizačne aj ochranou personálu – a tým plnil dôležitú rolu zabezpečovať informovanosť a spojenie medzi ľuďmi, firmami a inštitúciami.

Rovnako umožňujeme prevádzku mnohých subjektov a ich zamestnancov v režimoch teleworkingu, home office, telekonferencií a iných foriem online tímovej spolupráce, čím prispievame k tomu, aby sa nákaza nešírila a mnohé firmy môžu popri tom aspoň čiastočne fungovať. Aj mnoho našich zamestnancov teraz pracuje na diaľku.


Znovotváranie zákazníckych miest

Po predchádzajúcom zatvorení väčšiny zákazníckych miest sme od mája prešli na režim, v ktorom otváranie pobočiek priebežne upravujeme podľa aktuálnej situácie a možností (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, nariadení, ako aj interných možností Slovanetu a partnerských predajcov). Kontakty

Pre rýchlejšie vybavenie vašich požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom nasledujúcich aliasov:


Servisné zásahy

Prípadnú nutnosť servisného zásahu u zákazníka riešime v rámci individuálnych možností, kapacít a podmienok, tie však môžu byť obmedzené. V odôvodnených prípadoch môže byť podmienkou zabezpečiť potrebné bezpečnostné opatrenia v priestoroch zákazníka.


Zriaďovanie nových služieb

V maximálnej miere sa pokúsime zákazníkom aj novým záujemcom vyjsť v ústrety aj pri zriaďovaní nových služieb alebo zvyšovaní kapacít liniek. Požiadavky riešime postupne v rámci našich kapacitných možností.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu, ktorá nám všetkým pomôže v tejto náročnej situácii.

Váš Slovanet